Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

Informatie

  • De ergotherapeut van Kwebbel     begeleidt kinderen om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol kunnen  deelnemen aan dagdagelijkse activiteiten thuis, op school en in de vrije tijd.observeert en test het kind en informeert bij het kind, de ouders en de leerkracht welke activiteiten belangrijk zijn en moeilijk verlopen. Hij... meer
  • Wat is psychologie?De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen. KennismakingsgesprekEr wordt geluisterd naar de hulpvraag van het kind/de ouders, waarna onderzoek of begeleiding wordt opgestart. Indien een vraag is naar... meer
  • Wat is logopedie?Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie kwebbel Torhout houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en... meer
  • Wat is audiologie?Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het detecteren en verhelpen van alle vormen van gehoor- en evenwichtsstoornissen. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psycho-sociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn... meer