Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

Psychologie kinderen | jongeren

Wat is psychologie?psychologie Kwebbel Torhout

De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen. 

Kennismakingsgesprek

Er wordt geluisterd naar de hulpvraag van het kind/de ouders, waarna onderzoek of begeleiding wordt opgestart. Indien een vraag is naar onderzoek wordt in samenspraak met de ouders de nodige onderzoeken gepland. Op het einde van het onderzoek wordt een bespreking met de ouders gepland. Dan wordt bijkomend advies en tips voor thuis/school meegegeven.
 

Therapie

Op basis van de hulpvraag wordt begeleiding op maat van het kind geboden. Bij jongere kinderen wordt eerder gebruik gemaakt van speltherapie, creatief materiaal, ... Bij oudere kinderen zal gespreksvoering meer op de voorgrond treden.

Voorbeelden: faalangst, impulscontrole, emotie-regulatie, psycho-educatie ASS/ADHD, EMDR (traumaverwerking), ...

Diagnostiek

In praktijk Kwebbel wordt de diagnostiek door klinische psychologen afgenomen, dit in samenwerking met groepspraktijk Comma te Brugge. Op woensdag is er consultatie in Kwebbel.
 
Kinderen kunnen bij ons terecht voor intelligentietesten, neuropsychologisch onderzoek of belevingsonderzoek.
Testing gebeurt best in de voormiddag.
 
Intelligentietesten en ontwikkelingsonderzoeken (0-18 jaar)
Bayley, WIPPSI-R, WISC-V (vanaf lager onderwijs),WIPPSI-III (voor kleuters).
Voor de Bayley-test wordt samengewerkt met het centrum voor ontwikkelingstherapie in Brugge.
 
Neuropsychologisch onderzoek (7-18 jaar): concentratietesten:
dit kan afgenomen worden bij kinderen met aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en/of impulsiviteit.  
 
Hiermee wordt bepaald of de aandachtsmoeilijkheden veroorzaakt worden door een aandachtstoornis of dat er een andere oorzaak is.  We werken hierbij samen met kinderpsychiaters.
 
Belevingsonderzoek (4-18 jaar):
hierbij wordt d.m.v. gesprek, tekeningen, verhalen en spel een beeld gevormd van de emotionele ontwikkeling van het kind.  Vaak is dit nodig om in te schatten welke therapie voor dit kind en zijn/haar gezin het meest aangewezen is.

 

Groepspraktijk

Groepspraktijk Kwebbel werkt samen met de psychologen van groepspraktijk Comma.be. Voor prijzen en info zie bijhorende folder.